BỊ CƯỚP ĐIỆN THOẠI

Khi bị cướp điện thoại bạn nên làm như sao nhé !

Khi bạn không may bị cướp điện thoại ngay khi đang kết nối điều khiển xe, smartkey sẽ hú còi -chớp xi nhan (signal) tương tự như cảnh báo xe bị cướp.
Bạn tiến hành các bước xử lý tương tự như trường hợp hết PIN điện thoại.

 

XMAX CẢNH BÁO !

NGAY KHI BẠN CÓ THỂ ĐĂNG NHẬP, KẾT NỐI VỚI SMARTKEY TRÊN XE,BẠN NÊN ĐỔI NGAY MẬT KHẨU CHỦ VÀ TẤT CẢ MẬT KHẨU TÀI KHOẢN PHỤ (NẾU ĐANG MỞ) ĐỂ TRÁNH TRƯỜNG HỢP KẺ XẤU SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI ĐÃ CƯỚP CỦA BẠN QUAY LẠI KẾT NỐI ĐIỀU KHIỂN XE.

 ♦ Trở về Danh mục hướng dẫn