HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XMAX 5.0 - NEW

A - TẢI ỨNG DỤNG SMARTKEY XMAX 5.0 CHO HỆ IOS & ANDROID

B - KÍCH HOẠT BẢO HÀNH, CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN CHỦ

1. Tắt/Mở Điều Khiển

2. Mở Yên

3. Tìm Xe

4. Chống Dắt

5. Chống Cướp

6. Mở Tạm Thời

C - CÀI ĐẶT

1. ĐỔI TÊN SMARTKEY 

2. ĐỔI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN CHỦ 

3. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN PHỤ 

4. ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG CÒI

5. ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH BÁO CƯỚP VÀ NHẬN DIỆN

6. BẬT/TẮT ĐÈN LED KHI MỞ ON

7. NHẬP ID REMOTE

8. CẬP NHẬT FIRMWARE TRỰC TUYẾN

9. CẤU HÌNH SỐ ĐIỆN THOẠI S.O.S

10. CẤU HÌNH THÔNG BÁO PIN YẾU

11. QUẢN LÝ REMOTE TRÊN XE

12. KHỞI ĐỘNG LẠI SMARTKEY

13. ĐỔI SMARTKEY

14. THAY ĐỔI NGÔN NGỮ

15. HƯỚNG DẪN VÀ TRỢ GIÚP

16. ĐĂNG XUẤT KHỎI SMARTKEY

D - SỬ DỤNG X-REMOTE

E - THÔNG TIN SỬ DỤNG

F - THIẾT LẬP TRẠNG THÁI

1. Chống Dắt Từ Cụm Xoay

2. Phục Hồi Trạng Thái Sản Xuất

G - XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG

1 - ĐIỆN THOẠI HẾT PIN

2 - BỊ CƯỚP ĐIỆN THOẠI

3 - CHIA SẺ SỬ DỤNG XE

4 - ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

5 - KHÔI PHỤC MẬT KHẨU TÀI KHOẢN CHỦ