KẾT NỐI XMAX

Để kết nối Xmax, bạn làm theo các bước như sau nhé !

 

1) Chọn nút Tìm Thiết Bị từ màn hình chào để tìm Smartkey Xmax trên xe bạn.

2) Trong danh sách smartkey được liệt kê, chọn tên smartkey của bạn muốn kết nối.

 

Nếu smartkey của bạn không có trong danh sách hiển thị thì có thể smartkey chưa được cấp nguồn hoặc đang có người khác kết nối sử dụng.

 

mail Chọn Huỷ Tìm Kiếm nếu bạn muốn ngừng việc tìm kiếm ngay lập tức

mail Chọn Tìm Kiếm Lại nếu bạn muốn lặp lại việc tìm kiếm

mail Chọn Hướng DẫnTrợ Giúp nếu bạn cần xem thông tin hướng dẫn sử dụng trực tuyến

 

 

Chú ý: tên của thiết bị bạn đang đăng nhập sẽ hiển thị trong tiêu đề Thiết bị

 

 

3) Mật khẩu: là mật khẩu mặc định hoặc mật khẩu bạn đã thiết lập sẵn

 

- Mật khẩu mặc định: 88888888
- Ứng dụng tự động kiểm tra sản phẩm chính hãng khi bạn kết nối internet. Nếu sản phẩm không chính hãng thì ứng dụng sẽ cảnh báo và ngừng lập tức.
- Khi bạn đăng nhập sai thông tin vào smartkey Xmax quá 05 lần, hệ thống sẽ không cho phép điện thoại của bạn đăng nhập tiếp trong 05 đến 15 phút.

 

4) Chọn nút Đăng Nhập sau khi bạn đã chắc chắn điền chính xác thông tin.

    Chọn nút Tìm Thiết Bị nếu bạn muốn chọn lại smartkey khác để đăng nhập.

 

Chọn biểu tượng  cho phép hiển thị mật khẩu khi nhập để tránh nhầm lẫn.

 

 

XMAX CẢNH BÁO !

- MẬT KHẨU MẶC ĐỊNH CHỈ SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH KIỂM TRA SẢN PHẨM CHỨ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ BẢO MẬT.BẠN BẮT BUỘC PHẢI ĐỔI MẬT KHẨU MỚI NGAY KHI BẮT ĐẦU SỬ DỤNG.
- KHI ĐỔI MẬT KHẨU, ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN BẮT BUỘC KẾT NỐI INTERNET.
- ĐỂ ĐẢM BẢO ĐƯỢC BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG KHI SỬ DỤNG VÀ TRÁNH MUA PHẢI HÀNG GIẢ, XMAX ĐỀ NGHỊ BẠN KẾT NỐI INTERNET KHI CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VÀ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN BẢO HÀNH.

 


 

Trở về Danh mục hướng dẫn