CHIA SẺ SỬ DỤNG XE

Để chia sẻ sử dụng xe, bạn làm theo các bước như sau nhé !

Khi bạn cần cho ai đó mượn xe,bạn thực hiện bằng cách xử lý sau:
a- Bạn đăng nhập bằng Tài Khoản Chủ trên điện thoại của bạn và kết nối với xe.
b- Sau đó Mở và Tạo mật khẩu cho một Tài Khoản Phụ (* Xem Quản Lý Tài Khoản Phụ)
c- Bạn gửi Mật khẩu của Tài Khoản Phụ đó cho người cần sử dụng xe để đăng nhập vào
ứng dụng trên điện thoại của họ và kết nối điều khiển xe.
Do tài khoản phụ sẽ không được thực hiện Cài Đặt chức năng smartkey nên sẽ chỉ sử dụng với
các thiết lập hiện hữu của tài khoản chủ.
Trong trường hợp ứng dụng chưa được mở chức năng đặc biệt như: gửi S.O.S khi bị cướp xe, hết
tiền trong tài khoản dịch vụ,...thì người sử dụng tài khoản phụ cũng sẽ không thể sử dụng.

 

Ứng dụng hỗ trợ 02 tài khoản phụ. Bạn nên sử dụng theo 02 nhóm như sau:
- Nhóm 1: dành cho người thường xuyên sử dụng chung xe, mật khẩu ổn định, ít thay đổi và tài khoản phụ
thường xuyên mở.
- Nhóm 2: dành cho người không thường sử dụng xe, mỗi lần nhận lại xe bạn bắt buộc thay đổi mật khẩu mới và tắt hẳn tài khoản phụ khi không sử dụng.

 

 

XMAX CẢNH BÁO !

TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHIA SẺ MẬT KHẨU TÀI KHOẢN CHỦ HOẶC SỬ DỤNG CHỨC NĂNG MỞ MÁY TẠM THỜI KHI CHO NGƯỜI KHÁC MƯỢN XE.
KHI BẠN XÁC ĐỊNH KHÔNG CẦN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN PHỤ NỮA NÊN LẬP TỨC TẮT TÀI KHOẢN PHỤ NGAY.

 

Trở về Danh mục hướng dẫn