TÍNH NĂNG CHỐNG CƯỚP TỰ ĐỘNG

Để kích hoạt tính năng chống cướp, bạn làm theo các bước như sau nhé !

Ấn và giữ nút Chống Cướp  trong 2 giây để BẬT CẢNH BÁO XE BỊ CƯỚP bằng ứng dụng.
Khi thiết lập tính năng Chống Cướp, nút Chống Cướp trên ứng dụng sẽ sáng lên.
Ấn và giữ nút Chống Cướp đang sáng trong 2 giây để TẮT CẢNH BÁO XE BỊ CƯỚP bằng ứng dụng.

 

Ở trạng thái Chống Cướp:

- Smartkey đang mở và xe rời xa điện thoại trung bình 50m, lập tức cảnh báo xe bị cướp được kích hoạt. Lúc này xe chớp xi nhan (signal) và phát còi cảnh báo liên tục trong 20 giây, sau đó tự động tắt máy và chuyển sang chế độ chống dắt.

- Ứng dụng sẽ tự động gửi cho số điện thoại ( mà bạn thiết lập sẵn trước đó ) tin nhắn thông báo và định vị của bạn để yêu cầu trợ giúp. ( *xem cài đặt SOS và nhập thẻ SOS).

-  Smartkey chỉ cho phép mở máy điều khiển bình thường khi có đúng điện thoại được phép đăng nhập đến gần.

 

 

 Khi Tắt/Mở chức năng Chống Cướp, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn xác nhận đồng ý thực hiện để tránh nhầm lẫn hay thao tác vô ý.

 

XMAX CẢNH BÁO !

BẠN NÊN KIỂM TRA VÀ ĐẢM BẢO CHỨC NĂNG CHỐNG CƯỚP LUÔN ĐƯỢC BẬT ĐỂ GIỮ AN TOÀN TÀI SẢN CÁ NHÂN.

 

 

 ♦ Trở về Danh mục hướng dẫn