CHỐNG DẮT TỪ CỤM XOAY

Để chống dắt từ cụm, bạn làm theo các bước như sau nhé !

Smartkey cho phép thiết lập ngay trạng thái CHỐNG DẮT từ thao tác trên cụm xoay.

 

Khi cụm xoay đang ở vị trí OFF (đèn vẫn sáng), bạn ấn mạnh núm xoay liên tiếp 03 lần.
Nếu thực hiện thành công, bạn sẽ nghe tiếp BÍP báo hiệu.
Smartkey sẽ dành 5 giây, tương ứng 5 tiếng BÍP để thực hiện lệnh chuyển sang Trạng Thái Chống Dắt.
Trong thời gian 5 giây này, bạn có thể xoay núm khoá cổ hoặc thậm chí huỷ lệnh thực hiện bằng cách Xoay Núm Về ON

 

 

XMAX CẢNH BÁO !

DO ĐẶC ĐIỂM KẾT NỐI TÍN HIỆU KHOẢNG CÁCH XA CỦA BLUETOOTH,XE BẠN HOÀN TOÀN CÓ THỂ BỊ MỞ YÊN NẾU BẠN KHÔNG QUAN SÁT.
XMAX KHUYẾN NGHỊ BẠN NÊN THỰC HIỆN THIẾT LẬP TRẠNG THÁI CHỐNG DẮT CHO XE BẰNG NÚM XOAY MÀ KHÔNG CẦN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI.

 

Khi xe đang ở trạng thái Chống Dắt, smartkey sẽ tắt hoàn toàn chức năng, bao gồm cả chức năng tự nhận diện chủ xe. Do đó, bạn phải sử dụng điện thoại tắt chức năng Chống Dắt trên xe trước khi sử dụng.
 

 

 ♦ Trở về Danh mục hướng dẫn