TÍNH NĂNG CHỐNG DẮT

Để sử dụng tính năng chống dắt, bạn làm theo các bước như sau nhé !

Chọn nút Chống Dắt  để BẬT CẢNH BÁO XE BỊ DẮT bằng ứng dụng.
Khi thiết lập chức năng Chống Dắt, nút Chống Dắt trên ứng dụng sẽ sáng lên, đồng thời cụm xoay của smartkey trên xe sẽ chớp đèn đỏ liên tục.

Chọn nút Chống Dắt đang sáng để TẮT CẢNH BÁO XE BỊ DẮT bằng ứng dụng.

 

Ở trạng thái Chống Dắt:

- Smartkey sẽ phát còi cảnh báo trong 15 giây mỗi lượt khi xe của bạn bị dắt đi. Smartkey sẽ tiếp tục phát còi nhiều lượt liên tiếp cho đến khi xe đứng yên.

- Smartkey sẽ khoá toàn bộ chức năng và không tự nhận dạng chủ nhân cho đến khi bạn tắt chức năng Chống Dắt từ ứng dụng.

 

 Trở về Danh mục hướng dẫn