ĐĂNG XUẤT KHỎI SMARTKEY

Để đăng xuất khỏi smartkey, bạn làm theo các bước như sau nhé !

1 )Chọn mục Đăng Xuất để THOÁT KẾT NỐI HOÀN TOÀN VỚI SMARTKEY từ danh mục cài đặt.

2 )Sau khi Đăng Xuất , ứng dụng sẽ chuyển sang chức năng chọn smartkey khác để đăng nhập. Bạn có thể chọn trong danh sách liệt kê một smartkey để thực hiện Đăng Nhập Kết Nối nếu cần. ( * Xem thêm Kết Nối Xmax )

 

XMAX CẢNH BÁO !

- KHI THỰC HIỆN ĐĂNG XUẤT, ỨNG DỤNG SẼ XOÁ HOÀN TOÀN THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA BẠN TRÊN ĐIỆN THOẠI. DO ĐÓ BẠN PHẢI ĐẢM BẢO MÌNH LƯU TRỮ MẬT KHẨU CHÍNH XÁC ĐỂ ĐĂNG NHẬP LẠI. - TRONG TRƯỜNG HỢP QUÊN MẬT KHẨU, BẠN BẮT BUỘC PHẢI SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “PHỤC HỒI TRẠNG THÁI SẢN XUẤT” ĐỂ ĐẶT MẬT KHẨU VỀ MẶC ĐỊNH ( *Xem Phục Hồi Trạng Thái Sản Xuất ).

 

 ♦ Trở về Danh mục hướng dẫn