ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG

Để điều chỉnh âm lượng còi, bạn làm theo các bước như sau nhé !

1) Chọn mục Âm Lượng để ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG CÒI từ danh
mục cài đặt.


2) Giữ và kéo thanh trượt qua trái - phải để giảm - tăng âm lượng theo yêu cầu.
3) Chọn nút Lưu để cập nhật mức âm lượng còi bạn đã điều chỉnh.

 

Tín hiệu là âm thanh khi: mở khoá, thông báo chưa tắt khoá, ...
Cảnh báo là âm thanh khi: tìm xe,báo cướp, chống dắt, ...

 


 

 

 ♦ Trở về Danh mục hướng dẫn