ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH BÁO CƯỚP VÀ NHẬN DIỆN

Để điều chỉnh khoảng cách báo cướp và nhận diện, bạn làm theo các bước như sau nhé !

Khoảng Cách Báo Cướp là khoảng cách tối đa điện thoại xác nhận smartkey vẫn còn an toàn. Khi khoảng cách từ điện thoại và smartkey vượt quá khoảng cách này, chức năng Cảnh Báo Bị Cướp tự động được thực hiện.

Cảnh Báo Bị Cướp:
- Smartkey trên xe sẽ hú còi hơn 10 giây, sau đó tắt máy, tiếp tục hú còi và chớp xi nhan (signal) liên tục.
- Điện thoại sẽ tự động lấy định vị, kiểm tra kết nối internet và gửi vào hệ thống để nhắn tin đến người thân thông báo ( *Chức năng này yêu cầu bạn phải cài đặt trước số điện thoại nhận S.O.S và có nạp tiền vào tài khoản sử dụng).

 

XMAX CẢNH BÁO !

KHOẢNG CÁCH BÁO CƯỚP ỔN ĐỊNH NHẤT XMAX KHUYẾN CÁO BẠN THIẾT LẬP TỐI THIỂU 15M. KHOẢNG CÁCH NÀY ĐƯỢC THIẾT LẬP SỬ DỤNG CHUNG CHO CẢ ĐIỆN THOẠI VÀ X-REMOTE KHI CẢNH BÁO BỊ CƯỚP.

ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH BÁO CƯỚP

1) Chọn mục Cấu Hình Phạm Vi để ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH BÁO CƯỚP từ danh mục cài đặt.

2) Giữ và kéo thanh trượt Cấu Hình trong mục Khoảng Cách Chống Cướp qua trái - phải để  giảm - tăng khoảng cách theo yêu cầu.

3)Chọn nút Lưu để cập nhật mức khoảng cách bạn đã điều chỉnh.

ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH NHẬN DIỆN

Khoảng Cách Nhận Diện là khoảng cách tối đa từ điện thoại đến smartkey mà xe được phép mở máy. Với Smartkey Xmax 5.0,bạn chỉ cần đặt điện thoại trong túi, đến gần xe trong Khoảng Cách Nhận Diện đã thiết lập, vặn cụm xoay, mở máy mà không cần thêm bất kỳ thao tác điều khiển
nào khác.

1)Chọn mục Cấu Hình Phạm Vi để ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH NHẬN DIỆN từ danh mục cài đặt.

2)Giữ và kéo thanh trượt Cấu Hình trong mục Khoảng Cách Nhận Diện qua trái - phải để giảm - tăng khoảng cách nhận diện theo yêu cầu.
3)Chọn nút Lưu để cập nhật mức khoảng cách bạn đã điều chỉnh.

 

XMAX CẢNH BÁO !

SMARTKEY XMAX 5.0 HỖ TRỢ ĐA THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI, KHÁCH HÀNG CÓ THỂ SỬ DỤNG NHIỀU LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC NHAU ĐỂ ĐIỀU KHIỂN.
VỚI ĐẶC ĐIỂM BLUETOOTH TRÊN TỪNG LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC NHAU,BẠN HOÀN TOÀN CÓ THỂ TÙY CHỈNH KHOẢNG CÁCH PHÙ HỢP NHẤT THEO ĐIỀU KIỆN VÀ THÓI QUEN SỬ DỤNG CỦA MÌNH.

 

 

 

 

 

 ♦ Trở về Danh mục hướng dẫn