ĐỔI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN CHỦ

Để đổi mật khẩu tài khoản chủ, bạn làm theo các bước như sau nhé !

1 ) Chọn mục Tài Khoản Chủ để ĐỔI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN CHỦ từ danh mục cài đặt.

2) Trong mục Mật Khẩu Quản Trị nhập mật khẩu tài khoản chủ hiện tại. Nếu lần đầu tiên thực hiện thì mật khẩu quản trị là: 88888888

3) Trong mục Mật Khẩu Mới nhập mật khẩu mới của bạn.

4) Trong mục Nhập Lại Mật Khẩu nhập lại chính xác mật khẩu mới mà bạn vừa nhập trong Mật Khẩu Mới.

 

Chọn biểu tượng   cho phép hiển thị mật khẩu khi nhập để tránh nhầm lẫn.

 

5) Chọn nút Lưu để cập nhật mật khẩu tài khoản chủ.

 

Mật khẩu dài tối đa 8 ký tự bao gồm số và chữ có phân biệt cách viết hoa và thường.
Khi đổi từ mật khẩu mặc định 88888888 sang bất kỳ mật khẩu nào khác, bạn sẽ nhận một mã OTP gửi từ hệ thống vào số điện thoại đăng ký nhằm xác nhận chính chủ.

 

 

XMAX CẢNH BÁO !

- XMAX CAM KẾT KHÔNG LƯU GIỮ MẬT KHẨU CÁ NHÂN CỦA BẠN. VÌ THẾ, VIỆC BẢO VỆ MẬT KHẨU CỦA BẠN HOÀN TOÀN DO BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM.
- XMAX KHUYẾN CÁO BẠN KHÔNG CHIA SẺ TÀI KHOẢN CHỦ NHẰM TRÁNH MẤT QUYỀN ĐIỀU KHIỂN SMARTKEY.
- TRONG TRƯỜNG HỢP QUÊN MẬT KHẨU, BẠN BẮT BUỘC PHẢI SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “PHỤC HỒI TRẠNG THÁI SẢN XUẤT” ĐỂ ĐẶT MẬT KHẨU VỀ MẶC ĐỊNH

( *Xem thêm ở mục Phục Hồi Trạng Thái Sản Xuất ).

 

"CHỈ TÀI KHOẢN CHỦ MỚI CÓ TOÀN QUYỀN THIẾT LẬP CÁC CHỨC NĂNG CÀI ĐẶT VÀ TẠO RA CÁC TÀI KHOẢN PHỤ ĐỂ CHIA SẺ "

 

Trở về Danh mục hướng dẫn