ĐỔI SMARTKEY

Để thay đổi smartkey, bạn làm theo các bước như sau nhé !

1 )Chọn mục Đổi Thiết Bị để TÌM SMARTKEY KHÁC BẠN MUỐN KẾT NỐI từ danh mục cài đặt.


2) Trong danh sách smartkey được liệt kê, chọn tên smartkey của bạn muốn kết nối

 

Nếu smartkey của bạn không có trong danh sách hiển thị thì có thể smartkey chưa được cấp nguồn hoặc đang có người khác kết nối sử dụng.

mailChọn Huỷ Tìm Kiếm nếu bạn muốn ngừng việc tìm kiếm ngay lập tức.

mailChọn Tìm Kiếm Lại nếu bạn muốn lặp lại việc tìm kiếm.

mailChọn Hướng dẫn và Hổ trợ giúp nếu bạn cần xem thông tin hướng dẫn sử dụng trưc tuyến.

3)Thực hiện các bước đăng nhập để kết nối vối Smartkey bạn đã chọn ( *Xem KẾT NỐI XMAX ).

 

Khi thực hiện Đổi Thiết Bị, ứng dụng sẽ tạm thời thoát khỏi kết nối với smartkey bạn đang điều khiển.

Nếu bạn quyết định không thay đổi smartkey nữa, bạn phải chọn lại đúng tên smartkey cũ và ứng dụng tự động kết nối lại mà không cần đăng nhập.


 

 ♦ Trở về Danh mục hướng dẫn