ĐỔI TÊN SMARTKEY

Để đổi tên smartkey, bạn làm theo các bước như sau nhé !

1) Chọn mục Tên Thiết Bị để ĐỔI TÊN SMARTKEY từ danh mục cài đặt.

 

2) Trong mục Tên Mới nhập tên mà bạn muốn đặt cho smartkey.

 

Tên smartkey dài tối đa 8 ký tự bao gồm số và chữ có phân biệt cách viết hoa và thường. Bạn có thể sử dụng Tiếng Việt có dấu và mỗi dấu được xem là 1 ký tự.

 

3) Chọn nút Lưu để cập nhật tên mới sau khi đã kiểm tra nội dung nhập chính xác.

 

Bạn nên đặt tên có tính gợi nhớ để dễ dàng nhận ra xe mình khi tìm thiết bị kết nối. Bạn có thể đặt tên là biển số xe của mình để tiện việc tra cứu khi cho người khác mượn xe.

 


 ♦ Trở về Danh mục hướng dẫn