ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Để đổi thông tin đăng ký, bạn làm theo các bước như sau nhé !

Khi bạn chuyển quyền đăng ký xe bao gồm chuyển quyền sử dụng smartkey Xmax trên xe hoặc muốn nhượng lại smartkey Xmax của mình cho người khác, bạn phải thực hiện đổi thông tin đăng ký tại Xmax.
Bạn sử dụng số điện thoại đã đăng ký thông tin soạn tin nhắn theo cú pháp gửi về zalo Xmax:
- Hình chụp trang thông tin đăng ký trên ứng dụng của bạn
- Họ tên, email, số điện thoại của người đăng ký mới
Tư vấn viên sẽ hỗ trợ xác nhận thông tin và thực hiện thay đổi trong 24h. Việc thay đổi có thể kéo dài thời gian xác minh tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

 

Trở về Danh mục hướng dẫn