HƯỚNG DẪN VÀ TRỢ GIÚP

Để thay đổi ngôn ngữ ứng dụng, bạn làm theo các bước như sau nhé !

 

Xmax xây dựng hệ thống hướng dẫn và trợ giúp trực tuyến giúp bạn trải nghiệm việc sử dụng smartkey một cách dễ dàng, thú vị nhất.

Tiện ích tra cứu Hướng Dẫn và Trợ Giúp bao gồm tài liệu, clips hướng dẫn chi tiết về:

- Lắp đặt sản phẩm trên xe.

- Hướng dẫn sử dụng ứng dụng.

- Kinh nghiệm sử dụng hiệu quả - Cách xử lý và chuẩn đoán khi phát sinh sự cố.

-Cách xử lý và chuẩn đoán khi phát sinh sự cố.

Chọn mục HƯỚNG DẪN VÀ TRỢ GIÚP để truy cập thông tin toàn diện


 

 

 ♦ Trở về Danh mục hướng dẫn