MỞ YÊN TỪ SMARTPHONE - TÍNH NĂNG DÀNH CHO NHỮNG DÒNG XE CÓ LẮP KÈM BỘ MỞ YÊN ĐIỆN

Để mở yên từ smartphone, bạn làm theo các bước như sau nhé !

Chọn nút  Mở Yên  để MỞ YÊN từ xa bằng ứng dụng.

 

 ♦ Trở về Danh mục hướng dẫn