PHỤC HỒI TRẠNG THÁI SẢN XUẤT

Để phục hồi trạng thái sản xuất, bạn làm theo các bước như sau nhé !

Smartkey cho phép thiết lập lại TRẠNG THÁI SẢN XUẤT trực tiếp từ thiết bị vật lý trong xe.
1) Đấu dây trực tiếp nguồn trước khoá và nguồn sau khoá lại với nhau.
Khi đó, smartkey sẽ lập tức phát còi báo động cảnh báo có người can thiệp vào thiết bị vật lý trên xe của bạn.

2) Sử dụng dây RESET (dây vàng được bảo vệ trong hộp) kích liên tiếp 10 lần vào vị trí mass tốt nhất trên xe. Ở lần thứ 10, bạn giữ dây RESET tiếp xúc luôn với vị trí mass. Nếu bạn thực hiện thành công, smartkey sẽ ngừng báo động.

 

XMAX CẢNH BÁO !

VIỆC PHỤC HỒI TRẠNG THÁI SẢN XUẤT SẼ THIẾT LẬP SMARTKEY VỀ TRẠNG THÁI BAN ĐẦU KHÔNG CÒN BẢO MẬT. Ở TRẠNG THÁI NÀY, XE CỦA BẠN DỄ DÀNG BỊ ĐĂNG NHẬP ĐIỀU KHIỂN BẰNG THÔNG TIN MẶC ĐỊNH.BẠN PHẢI ĐẢM BẢO VIỆC THỰC HIỆN PHỤC HỒI TRẠNG THÁI SẢN XUẤT HOÀN TOÀN DƯỚI SỰ GIÁM SÁT VÀ ĐỒNG Ý CỦA BẠN.


Khi Phục Hồi Trạng Thái Sản Xuất, mật khẩu của smartkey trên xe bạn sẽ được thiết lập lại như khi mới xuất xưởng là: 88888888
 

 

 ♦ Trở về Danh mục hướng dẫn