QUẢN LÝ TÀI KHOẢN PHỤ

Để tắt mở điều khiển, bạn làm theo các bước như sau nhé !

1) Chọn mục Tài Khoản Phụ để QUẢN LÝ TÀI KHOẢN PHỤ từ danh mục cài đặt.

Ứng dụng cung cấp 2 tài khoản phụ để bạn sử dụng. Mặc định tài khoản phụ sẽ TẮT.

2)Bạn phải BẬT tài khoản phụ trước khi sử dụng bằng cách chọn vào biểu tượng    bên cạnh.

3) Thay đổi MẬT KHẨU của tài khoản phụ bằng cách chọn biểu tượng  bên cạnh.

 

Khi bạn tắt Tài Khoản Phụ thì smartkey sẽ không cho phép điện thoại sử dụng Tài Khoản Phụ kết nối và điều khiển xe.

Bạn có thể TẮT tài khoản phụ nếu không sử dụng bằng cách chọn vào biểu tượng  bên cạnh.

4) Trong mục Mật Khẩu Quản Trị nhập mật khẩu tài khoản chủ hiện tại. Nếu lần đầu tiên thực hiện thì mật khẩu quản trị là:88888888

5)Trong mục Mật Khẩu Mới nhập mật khẩu mới cho tài khoản phụ của bạn.

6) Trong mục Nhập Lại Mật Khẩu nhập lại chính xác mật khẩu mới mà bạn vừa nhập trong Mật Khẩu Mới.

 

 Chọn biểu tượng  cho phép hiển thị mật khẩu khi nhập để tránh nhầm lẫn.

7)Chọn nút Lưu để cập nhật mật khẩu tài khoản phụ.

"TÀI KHOẢN PHỤ SẼ BỊ HẠN CHẾ QUYỀN SỬ DỤNG."


 


  

 

 

 ♦ Trở về Danh mục hướng dẫn