TẮT MỞ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

Để tắt mở điều khiển, bạn làm theo các bước như sau nhé !

Ấn và giữ nút Tắt/Mở  trong 2 giây để TẮT điều khiển.

Khi tắt điều khiển ,điện thoại của bạn không còn kết nối với smartkey .Khi đó, tài khoản của bạn vẫn đang được lưu lại và sẵn sàng kết nối với smartkey khi điều khiển được mở lại mà không cần phải đăng nhập.

Ở màn hình chờ trạng thái đang tắt điều khiển

 Ấn và giữ nút Tắt/Mở  trong 2 giây để MỞ lại điều khiển.

 

Khi Tắt/Mở điều khiển, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn xác nhận đồng ý thực hiện để trách nhằm lẫn hay thao tác vô ý

 

 

Trở về Danh mục hướng dẫn