THAY ĐỔI NGÔN NGỮ

Để thay đổi ngôn ngữ ứng dụng, bạn làm theo các bước như sau nhé !

Ứng dụng Fkeyxmax hỗ trợ hai ngôn ngữ : Tiếng Việt và English. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ theo tùy chỉnh sau:


 

1) Chọn mục Thiết Lập Ngôn Ngữ để thực hiện thay đổi ngôn ngữ.

2) Chọn biểu tượng cấu hình ngôn ngữ ở cuối tương ứng và chọn ngôn ngữ trong danh sách hiển thị.

3 )Chọn nút Lưu để ghi lại thay đổi.

 

 ♦ Trở về Danh mục hướng dẫn