THÔNG TIN SỬ DỤNG

Để kiểm tra thông tin sản phẩm, bạn làm theo các bước như sau nhé !

Chọn nút Thông Tin từ thanh tác vụ để vào danh mục thông tin sử dụng


 

1) Chọn nút Truy Vấn Bảo Hành để CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ SMARTKEY từ màn hình thông tin.

 

Nếu bạn đã đăng ký thông tin trước đó thì ứng dụng sẽ không yêu cầu truy vấn thông tin mà hiển thị ngay thông tin đăng ký khi bạn chọn nút Thông Tin.
Nếu bạn xoá ứng dụng và cài đặt lại, nút Truy Vấn Bảo Hành vẫn hiển thị và yêu cầu bạn thực hiện.
Thao tác Nhập Thông Tin đăng ký mới chỉ thực hiện 1 lần khi bạn kích hoạt bảo hành lần đầu tiên.

 

mailmailMục Phiên Bản Ứng Dụng là phiên bản ứng dụng đang cài đặt trên điện thoại của bạn.
mailmailMục Phiên Bản Firmware là phiên bản chương trình điều khiển hiện tại trên smartkey của bạn.

 

 

XMAX CẢNH BÁO !

XMAX BẮT BUỘC BẠN PHẢI ĐĂNG KÝ THÔNG TIN SỬ DỤNG KHI ĐỔI MẬT KHẨU MẶC ĐỊNH 88888888 SANG MẬT KHẨU MỚI. KHI ĐÓ, ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN PHẢI CÓ KẾT NỐI INTERNET.

 


 

2)Nhập thông tin đăng ký của bạn vào các mục trên màn hình thông tin.
Mục Họ và Tên nhập họ và tên của người đăng ký.
Mục Email nhập email chính thức có thể xác nhận và liên hệ của người đăng ký. Email này sẽ được sử dụng để xác nhận chính chủ trong trường hợp cần thiết.
Mục Số Điện Thoại nhập số điện thoại chính thức của người đăng ký. Số điện thoại này sẽ nhận một mã OTP xác nhận chính chủ khi đăng ký.

3)Chọn nút Đăng Ký Bảo Hành để gửi thông tin về hệ thống quản lý.

 

 

4) Hệ thống tự động của MotorSpa sẽ gửi một mã OTP XÁC THỰC đến số điện thoại vừa đăng ký.
Bạn nhập lại mã xác thực này vào phần yêu cầu Nhập Mã OTP chính xác một lần nữa 

Khi bạn Nhập Mã OTP thành công, hệ thống hoàn tất việc đăng ký và chính thức khởi tạo bảo hành trên thông tin bạn đã cung cấp.

 

 ♦ Trở về Danh mục hướng dẫn